درباره سامان‌ادز

شبکه تبلیغات دیجیتال سامان ادز یک سامانه نرم افزاری تحت وب هوشمند است، که در جهت فراهم کردن بستری برای نمایش تبلیغات محصول و یا خدماتتان در رسانه های مجازی گام برداشته است. آگهی تبلیغ دهندگان در تعداد زیادی از رسانه های مشهور کشور به صورت انبوه توزیع میشود و از یک توزیع معتدل بهره می برد.

سامان‌ادز متشکل از افراد متخصص و مشتری مدار می‌باشد

همکاران ما در این مجموعه افرادی متخصص در حوزه سایبر می باشند که و با رعایت اصول مشتری مداری، همواره صادقانه بهترین روش تبلیغاتی مناسب با اهداف شما را پیشنهاد میکنند.

متمرکز

هدفمند بودن تبلیغات تمرکز اصلی این مجموعه است.

خلاق

ارایه روش های خلاقانه در هر ماه بسته به شرایط بازار از جمله مزایای سامان ادز در قبال تحولات بازار است.

ساخت یافته

وجود ساختارهای منظم و سلسله مراتبی در مسیر ایجاد کمپین و نشر آن باعث ایجاد شفافیت در نحوه توزیع کمپین ها میشود.

استراتژی دیجیتال

حوزه و استراتژی شرکت، نشر خدمات در فضای مجازی و دیجیتال است.

تحلیل پیشرفته

تحلیل های موشکافانه از بازدید کاربران از کمپین های شما، باعث میشود که بهترین زمان ها و بهترین روش برای اریه محصول خود را بشناسید.

تسویه مالی شفاف

در سیستم تسویه حساب ما با ناشران، الگوریتم های مشخص و شفافی وجود دارد که ضمن تضمین کیفیت نشر برای تبلیغ دهندگان، سعی دارد تا رضایت حداکثری ناشران را نیز جلب نماید.