تیزر شهرک دشت

تیزر شهرک دشت بهشت در مشا

این تیزر، به سفارش شرکت الف و میم، با تصویر برداری و تدوین سامان ادز ساخته شده است. نشان دادن مراحل پیشرفت ساخت و ساز در شهرک و نمایش تمام بخش های آن از موارد مورد نیاز کارفرما در این پروژه بوده است.

تصویربرداری و ساخت این تیزر با سامان ادز و سفارش آن بر عهده شرکت الف و میم بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر مدیریت مجتمع فنی تهران

فروش سایت یوگاه نگاه

طراحی سایت یوگا نگاه

تیزر معرفی رادوین گشت

تیزر معرفی رویال اپلای

تیزر استودیو هرتز
تیزر نمایش مستند
فهرست