تیزر معرفی کارخانه اهدا دارو

تیزر کارخانه اهدا دارو

اهدا دارو تولید کننده محصولات سلامتی در برندهای هوتی، وگافولک و ربودیان است. در این تیزر نمایش قسمت های مختلف کارخانه واقع در شهر قزوین مد نظر کارفرما بود.
طراحی و تدوین این تیزر بر عهده سامان ادز بوده است.

تدوین این تیزر  بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر سفارش مجتمع فنی ونک

تیزر مدیریت مجتمع فنی تهران

طراحی سایت یوگا نگاه

تیزر معرفی رادوین گشت

طراحی تیزز آژانس رویال اپلای

تیزر معرفی رویال اپلای

تیزر کافه پرا
طراحی و اجرای وبسایت رادوین گشت
فهرست