کارگاه دی جینگ حسین اریال

تیزر کارگاه دی جینگ
با آقای حسین اریال

هدف از ساخت این تیزر، دعوت به کارگاه دی جینگ حسین اریال بود که برای اولین بار در ایران برگزار می شد. در این کارگاه به علاوه بر آموزش صفر تا صد دی جینگ، دانش پذیران با جدیدترین تجهیزات دی جینگ آشنا می شدند.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر مدیریت مجتمع فنی تهران

فروش سایت یوگاه نگاه

طراحی سایت یوگا نگاه

تیزر معرفی رادوین گشت

تیزر معرفی رویال اپلای

تیزر نمایش “پا”
تیزر کارگاه فن بیان با خانم شیوا خنیاگر
فهرست