کارگاه دی جینگ حسین اریال

تیزر کارگاه دی جینگ
با آقای حسین اریال

هدف از ساخت این تیزر، دعوت به کارگاه دی جینگ حسین اریال بود که برای اولین بار در ایران برگزار می شد. در این کارگاه به علاوه بر آموزش صفر تا صد دی جینگ، دانش پذیران با جدیدترین تجهیزات دی جینگ آشنا می شدند.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر پوشاک خیابانی زل

تیزر جشنواره ملی عکاسی “ایران زیبا”

تیزر شرکت بهپرور

تیزر شرکت بهپرور

کلاس استاد جلیلوند

تیزر نمایش “پا”
تیزر کارگاه فن بیان با خانم شیوا خنیاگر
فهرست