سوال‌های متداول

سوالی دارید بپرسید:

ما در خدمتیم:)

نظرات

اجرای پروژه های تبلیغاتی شما بر اساس بودجه، نوع نگاه و سلیقه شما در کنار تحلیل رقبا و حجم بازار و محاسبه سود برگشتی

پشتیبانی

بهره گیری از تیم متخصص، شامل بازیگران سینما و تیاتر، تصویربرداران حوزه سینمایی و تبلیغاتی، تیم نویسنده حرفه ای و تیم اجرایی متعهد و مسئول

فهرست