تیزر نمایش سیزیف

تیزر نمایش سیزیف

نمایش سیزیف به کارگردانی محمد برهمنی و تهیه کنندگی نوید محمدزاده در سالن های متفاوتی اجرا رفته است.
لازم به ذکر است این تیزر کاندید نهایی بهترین تیزر تیاتر جشنواره فجر شده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر پوشاک خیابانی زل

تیزر جشنواره ملی عکاسی “ایران زیبا”

تیزر شرکت بهپرور

تیزر شرکت بهپرور

کلاس استاد جلیلوند

کارگاه فیلمسازی برادران ارک
تیزر معرفی مجتمع فنی تهران
فهرست