تیزر کارگاه فیلمسازی اردشیر احمدی

تیزر کارگاه فیلمسازی
با آقای اردشیر احمدی

هدف از ساخت این تیزر، دعوت به کارگاه فیلمسازی با فرمی سوای فرم های مرسوم بوده است. داشتن تحرک و نشان دادن رزومه کاری استاد از دیگر درخواست های کارفرما بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

سئو رویال اپلای

سئو مجتمع فنی ونک

محصولات اهدا دارو

عکاسی محصولات ربودیان

تیزر نمایش “برگرد مرا ببین”
استودیو هرتز
فهرست