تیزر نمایش “برگرد مرا ببین”

تیزر نمایش “برگرد مرا ببین” 

نمایش برگرد مرا ببین با بازی بانیپال شومون، نیلوفر ندایی، مارال عبادی و محسن رستگار در عمارت خانه وارطان اجرا رفت و در جشنواره فجر آن سال افتخارات زیادی کسب کرد.
در تیزر نمایش فقدان دیگری عاشق، بر اساس تم اجرا که سخنرانی های عاشقانه رولان بارت را در برگرفته بود، به عنوان اساس و پیرنگ تیزر در نظر گرفته شده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر مدیریت مجتمع فنی تهران

فروش سایت یوگاه نگاه

طراحی سایت یوگا نگاه

تیزر معرفی رادوین گشت

تیزر معرفی رویال اپلای

تیزر مزون نوشین حکاک
تیزر کارگاه فیلمسازی اردشیر احمدی
فهرست