اریا باکس

تیزر اریا باکس

هدف اریا باکس، طراحی و ساخت کانتینرهای آماده برای قرار گیری دستگاه های ماین رمزارزها بوده است. در این تیزر به سفارش کارفرما، نمایش تجهیزات و امکانات و ارسال به سراسر کشور مورد توجه ویژه بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر معرفی مجتمع فنی تهران

شهرک دشت

عکاسی صنعتی، مجتمع فنی

تیزر نمایش مستند

عکاسی صنعتی، مجتمع فنی
تیزر نمایش مستند
فهرست