عکاسی صنعتی، مجتمع فنی

کارگاه عکاسی صنعتی
مجتمع فنی تهران

سفارش دهنده این ویدیو، مجتمع فنی تهران است. در این ویودیو، ارائه تصویری واقعی از موضوع عکاسی تبلیغاتی مورد توجه بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

سئو رویال اپلای

سئو مجتمع فنی ونک

محصولات اهدا دارو

عکاسی محصولات ربودیان

تیزر معرفی مجتمع فنی تهران
اریا باکس
فهرست