عکاسی صنعتی، مجتمع فنی

کارگاه عکاسی صنعتی
مجتمع فنی تهران

سفارش دهنده این ویدیو، مجتمع فنی تهران است. در این ویودیو، ارائه تصویری واقعی از موضوع عکاسی تبلیغاتی مورد توجه بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر سفارش مجتمع فنی ونک

تیزر مدیریت مجتمع فنی تهران

طراحی سایت یوگا نگاه

تیزر معرفی رادوین گشت

طراحی تیزز آژانس رویال اپلای

تیزر معرفی رویال اپلای

تیزر معرفی مجتمع فنی تهران
تیزر اریا باکس
فهرست