تیزر نمایش سرگیجه

تیزر نمایش سرگیجه

گرافیست و طراح این کار فرانک ایرانی، هنرمند خوش آتیه کشورمان است. تدوین این پروژه بر عهده سامان ادز بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به بر عهده فرانک ایرانی و تدوین این کار بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر پوشاک خیابانی زل

تیزر جشنواره ملی عکاسی “ایران زیبا”

تیزر شرکت بهپرور

تیزر شرکت بهپرور

کلاس استاد جلیلوند

تیزر کارگاه فن بیان با خانم شیوا خنیاگر
تیزر نمایش “فردا”
فهرست