تیزر نمایش سرگیجه

تیزر نمایش سرگیجه

گرافیست و طراح این کار فرانک ایرانی، هنرمند خوش آتیه کشورمان است. تدوین این پروژه بر عهده سامان ادز بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به بر عهده فرانک ایرانی و تدوین این کار بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

سئو رویال اپلای

سئو مجتمع فنی ونک

محصولات اهدا دارو

عکاسی محصولات ربودیان

تیزر کارگاه فن بیان با خانم شیوا خنیاگر
تیزر نمایش “فردا”
فهرست