تیزر کارگاه فن بیان با خانم شیوا خنیاگر

تیزر کارگاه آموزش فن بیان
با سرکار خانم شیوا خنیاگر

 

هدف از ساخت این تیزر، بازگو کردن تمام موارد مورد نظر استاد دوره در زمانی فشرده و در فضایی صمیمی و در عین حال رسمی بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

سئو رویال اپلای

سئو مجتمع فنی ونک

محصولات اهدا دارو

عکاسی محصولات ربودیان

کارگاه دی جینگ حسین اریال
تیزر نمایش سرگیجه
فهرست