تبریک روز دانشجو – موسسه پارسان

تیزر تبریک روز دانشجو
موسسه فرهنگی پارسان

سفارش دهنده این تیزر، آموزشگاه پارسان دانش گستر بوده است. تبریک روز دانشجو، با محتوایی شاد و به یاد ماندنی از جمله مفاد درخواستی برای این تیزر بود.

تصویربرداری و تدوین این ویدیو به عهده‌ی سامان ادز بوده. کارگردانی این کار نیز  به عهده‌ی سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر معرفی مجتمع فنی تهران

شهرک دشت

عکاسی صنعتی، مجتمع فنی

اریا باکس

تیزر نمایش مستند
مزون نوشین حکاک
فهرست