تیزر معرفی مجتمع فنی تهران

تیزر معرفی آموزشگاه
مجتمع فنی تهران

 

هدف از ساخت این تیزر، نشان دادن بخش های مختلف آموزشگاه برتر مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر سفارش مجتمع فنی ونک

تیزر مدیریت مجتمع فنی تهران

طراحی سایت یوگا نگاه

تیزر معرفی رادوین گشت

طراحی تیزز آژانس رویال اپلای

تیزر معرفی رویال اپلای

تیزر نمایش سیزیف
عکاسی صنعتی، مجتمع فنی
فهرست